·Καθαριστικά - Απολυμαντικά     

 
       
      
1112 
Δοχείο αποστείρωσης
Κωδ. 1112
                                                                  
2965 
Δοχείο αποστείρωσης
Κωδ. 2965
 
 
 
2410
Απολυμαντικό κτενών
Κωδ.2410
 
2502
Λάδι για ψαλίδια
Κωδ.2502
 
 
 
2353
Αποστειρωτήρας
Κωδ.2353
 
2297
Αποστειρωτήρας
Κωδ.2297
 
 
 
2775Β
Μικροσφαίρες ανταλλακτικό
Κωδ.2775
 
   
Back to Top