5265 5270 

Μεγέθυνση εικόνας

Κωδ.5265 Ψαλίδι 6,5' Ρ1650

Κωδ.5270 Ψαλίδι 7' Ρ1700

 

Back to Top