·Διάφορες κτένες   

 

   
 

- Eurostil Carbon 

 

   
 
1264
Κωδ.1264                                             
1266
Κωδ.1266
                                              
    
 
1267
Κωδ.1267
 
1269
Κωδ.1269
 
 
 
1265
Κωδ.1265
 
1268
Κωδ.1268
 
 
 

- Eurostil Silicon Pro

 

   
 
1279
Κωδ.1279
 
2238
Κωδ.2238
 
 
 
2277
Κωδ.2277
 
2270
Κωδ.2270
 

 

 
2278
Κωδ.2278
 
   
 

- Eurostil Διάφορες

 

   
 
1271
Κωδ.1271
 
1276
Κωδ.1276
 

 

 

 
1277
Κωδ.1277
 
1272
Κωδ.1272
 
 
 
1275
Κωδ.1275
 
1270
Κωδ.1270 
 
 
1274
Κωδ.1274
1389
Κωδ.1389 
 
 
1337
Κωδ.1337
 
1254α
Κωδ.1254
 

 

 
1256
Κωδ.1256
 
1348
Κωδ.1348
 
 
 
1321
Κωδ.1321
 
 
1325
Κωδ.1325
 
 
 
2012
Κωδ.2012
 
1370
Κωδ.1370
 

 

 
1336
Κωδ.1336
 
1273
Κωδ.1273
 
 
       
 
1367
Κωδ.1367
2343
Κωδ.2343
 
 

- Kτένες Niko

 

   
 
9210
Κωδ.9210 
 
9220
Κωδ.9220
 
 
 
9230
Κωδ.9230
 
9235
Κωδ.9235 
 
 
 
9240
Κωδ.9240
 
9245
Κωδ.9245
 
 
 

- HairLine Art Carbon & Ion

 

   
 
1283 
Κωδ.1283
 
3449 
Κωδ.3449
 
 
 
1282 
Κωδ.1282
1284 
Κωδ.1284
 
 
1281 
Κωδ.1281
   
 

- Διάφορες Κτένες

 

   
 
1242
Κωδ.1242
1322
Κωδ.1322
 
 
1840
Κωδ.1840
 
1828
Κωδ.1828
 
 
 
1286
Κωδ.1286 
 
1368
Κωδ.1368 
 

 

 

 
1323
Κωδ.1323
 
1841 
Κωδ.1841
 
 
 
1821
Κωδ.1821 
 
1326
Κωδ.1326
 
 
2926
Κωδ.2926
 
2927
Κωδ.2927
 
 
 
1335
Κωδ.1335
2869
Κωδ.2869
 
 
2928
Κωδ.2928
 
2870
Κωδ.2870
 
 
 
1334
Κωδ.1334 
 
4908
Κωδ.4908 
 
 
 
2915
Κωδ.2915
 
1333
Κωδ.1333
   

 

 
 
 
2886
Κωδ.2886 
 
1827
Κωδ.1827
 
 
 2448
Κωδ.2448 
2447
Κωδ.2447
 

 

       

 

Back to Top